Výjezdová služba

Práce Jednotka Cena OA 08:00-17:00 Cena NA 08:00-17:00 Cena OA 17:00-08:00 Cena NA 17:00-08:00
Jízdní výkon do 20km Smluvní cena 500,- 500,- 500,- 500,-
Nad 20km od servisu 1km 18,- 18,- 18,- 18,-
Odtah vozidla 1km 18,- 18,- 18,- 18,-
Čekání na místě 0.5h 250,- 250,- 250,- 250,-
Manipulace, oprava na místě, nakládka / vykládka 1h 400,- 600,- 500,- 600,-
Za nevyzvednutí věci(ne auta) určené k opravě, si servis bude účtovat za každý den uskladnění včetně SO-NE-SV částku 100,-Kč bez DPH 21%. Za nevyzvednutí OA se bere jako uskladnění (vis ceník). Servis neručí za věci a automobily, které nejsou v prostoru uzamčené autodílny. Servis neručí venku za auta kterým povolil zaparkovat na vlastní nebezpečí. Jiné dohody musí být zapsány v zakázkovém listě!

Vysvětlivky zkratek v ceníku:

OA – osobní automobil, NA – nákladní automobil, UV – užitková vozidla, SV – svátek

Martin Tobiáš NON STOP SERVIS Ještědská, naproti čp.98/92, Liberec 8 46008. Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH 21%. Servis počítá k cenám o státních svátcích +100% k ceně. Dále ceny v ceníku jsou za jednoho mechanika a započatou hodinu. Servis dále sjednává smluvní ceny na určité opravy po dohodě se zákazníkem.

Odpovědný vedoucí: Martin Tobiáš  IČO: 46743731 Živnostenský list Č.J: 00/8744/00F/PA.